fbpx

Árkossy István

1943-ban született Kolozsváron.
A Kolozsvári Képzõmûvészeti Egyetemet grafika szakán 1966-ban diplomázott. Két évtizeden át a kolozsvári Utunk irodalmi-mûvészeti hetilap grafikai szerkesztõje volt. 1987-óta Budapesten él. A kolozsvári grafikai iskola egyik legsokoldalúbb egyénisége, valamennyi mûfaj és eljárás (rajz, fametszet, monotípia, rézkarc, kollográfia, illusztráció, plakát, folyóirat arculat, táblakép-grafika stb.) birtokbavétele után rendezte be mûvészi képzeletének mûhelyét. Grafikai tevékenysége egyre inkább megszínesedik, 1982-ben festészeti kiállítással lép a nyilvánosság elé. Grafikai kompozícióiban kiérlelt motívumok, jelek, utalások asszociatív rendszere festményeiben a nagy mûvészeti korok, a reneszánsz és a barokk mestereinek érzékletes, megelevenítõ tárgy- és látványhûségbe ágyazva újul meg, minõsül át romantikus- szürrealista látomásokká.
E fantasztikus látomások, helyszínek egyszerre konkrét és sejtelmes voltának, sajátos kettõsségének a hatását fokozza az a festõgrafikai eljárás, amelynek eredményeképpen manapság ritkán tapasztalható, fölényes rajztudása már a felület lakkozása elõtt a végtelen árnyalatokban felragyogó színek belülrõl fakadó sugárzásaként érvényesül. Egész szemléletével a maga értékrendjének, kora szellemiségének, humánumának hû krónikása, érzékeny felmérõje és felmutatója. Látásmódjának legmegfelelõbb rokonítása a költõi képpel eshet, annak lebegõ szabadságaival él, s így elmélyült szemlélõje számára még mutatja, õrizgeti is azt az eltûnõdõ, álmodozó rácsodálkozást a világ dolgaira, a létezés és pusztulás lehetséges látványaira, ami az álmodozókra, a “költõkre” mindenkor olyan jótékonyan jellemzõ. Világteremtõ mûvész, a valóságos élmények mélyen elraktározódnak benne és alkotás közben minden újraértelmezõdik, egy újfajta szintézisbe, kapcsolatrendszerbe ágyazódik. Megteremti saját belsõ világát. Egy teljesen újra gondolt, mélyen elvont univerzum tárul fel képein, rajzain, rézkarcain egyaránt, a kozmikus szemlélet az univerzális érdeklõdésbõl fakadó élménykomplexummal társul.
Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft
hu_HUHU_HU

Értesítést kérek, ha új műalkotás érkezik

Speciális kérésem van