Burkus József

1957-ben született Bükkszentlászlón. Középiskolásan dr. Végvári Lajos inspirálására többször részt vett a zebegényi mûvésztelepen. A nyíregyházi fõiskola rajz szakán végzett.
A ’90-es évek elején festészetével Svájcban épített ki kapcsolatokat. 1995-ben kijutott az USA-ba, ahol komoly sikereket ért el. 2000-ben tagja lett a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.
Korán megmutatkozik a hiperrealizmushoz való vonzódása, tudatosan munkálja, hogy képei vizuálisan is megtévesztõek legyenek, a valóságos elemeket a mûvészet valósággá teszi, illuzionisztikus megoldásokkal. Egyaránt képes megfelelni az ábrázoló-mûvészet felfogása követelményeinek, de képes átlendülni az elvontság területére is.
Kompozíciói annyira mélyrõl, annyira belülrõl jönnek, hogy racionálisan sokszor értelmezhetetlenek.
Gyurkovics Tibor írta egy jelentõs kiállítása kapcsán: „Úgy rakja a vászonra a repedéseket, mint az idõ az emberi arcra a ráncokat”.
Nõ-ábrázolásai, melyek adott esetben konkrét személyekrõl készültek, máskor azonban szimbólumként vannak jelen képei attribútumaiként.
Megújuló képi világa kifejlõdésére döntõ hatással voltak utazásai. A Floridában megélt fényélmények egyik következménye, hogy az elmúlt idõszakban képein oly nagy jelentõséget kap az arany, a tornádó erejének, brutalitásának hatása is megjelenik egyes képein.
Sikerült létrehoznia egy csak rá jellemzõ, egyéniségét kifejezõ festõi arculatot, amelyben képi felfogás és technika együttesen jár egyéni úton. Organikus gyökerû absztrakt felfogása, az univerzumba emelkedõ eszményei és látványai, látomásai és álmai, kötõdései és erõs szabadságvágya, új szépségeszménye és tradíciók iránti tisztelete, transzcendenciája és földhöz ragadtsága, idea és natura keze általi megörökítése jelenséggé avatják festészetét.

Item added to cart.
0 items - Ft
0

Értesítést kérek, ha új műalkotás érkezik

Speciális kérésem van